Geobos Zemin Güçlendirme Sistemleri 


RİSKLİ YAPI ETÜT HİZMETLERİ

6306 Sayılı Kanun, 31/05/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında afet riski altındaki alanlar ve bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarında dönüşüm amaçlanmaktadır.


Kanun kapsamında riskli yapıların tespit edilmesi için bazı resmi ve özel kuruluşlar bakanlıkça yetkilendirilmiştir. Geobos Ltd. Şti. 28.11.2012 tarihinde imzalanan yetki belgesi ile "Riskli Yapı Tespiti Yapmak Üzere" lisanslandırılmıştır.

Riskli Yapı Tespiti

Riskli yapılar, 06/03/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-Deprem Yönetmeliği" hükümlerine göre tespit edilir.

Yapılacak tüm işlemlerde Deprem Yönetmeliği 7. Madde kuralları gereğince değerlendirme için gerekli minimum koşullar sağlanmalıdır.

 

Yönetmeliğin ilgili bölümü uyarınca;

  • İlgili yapının mevcut projelerinin temin edilmesi, projesi yoksa mimari ve statik rölevelerinin çıkarılması,
  • İlgili alanda zemin koşularının belirlenmesi için geoteknik ve jeofizik etüdler yapılması,
  • Mevcut yapının statik analizlerinin yapılabilmesi için taşıyıcı elemanlardan karot numune alınması ve laboratuvarda kırılması,
  • Yapının taşıyıcı kısımlarında mevcut donatı cinsi, miktarı ve durumunu tespit için, rontgenleme yapılması,
  • Taşıyıcı sistem donatılarının bindirme boyu, korozyon durumu ve paspayı tespiti için bazı kısımların kırılıp elle ve gözle muayene yapılması,
  • Saha ve laboratuvar sonuçlarına göre mevcut yapının bilgisayar programında modellenmesi,
  • Elde edilen sonuçların derlenerek rapor haline getirilmesi ve işveren ile birlikte ilgili bakanlığa sunulması işleri yapılmaktadır.

Katılım Belgeleri;

Osman Oğuz Pekarun