Geobos Zemin Güçlendirme Sistemleri | Özel Uygulamalar 

GEOBOS, teknik kriterleri iyi tanımlanamayan komplike projelerde,uygulamaya yönelik pratik ve özel çözümler üretebilmektedir. İstinat Duvarı Tamiratları, şev Stabilizasyonu, Mini Jet-grout Uygulamaları, Kök Kazık Uygulamaları gibi özel uygulamalarda firmamızı öne çıkaran unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
  • Sıradışı ve karmaşık projenin mühendislik tanımının yapılması,
  • Projeye özel tasarım ve uygulama metodunun belirlenmesi,
  • Projeye özel makine ve ekipmanların belirlenerek değişken saha koşullarında yerinde ve doğru müdahelelerle ilerlenebilmesi.