Geobos Zemin Güçlendirme Sistemleri | Geoteknik Etüd ve Danışmanlık 

GEOBOS geniş tasarım ve danışmanlık tecrübesi olan, temel mühendisliği konusunda uzman mühendisler tarafından kurulmuştur. Zemin müteahhitliğindeki başarısının arkasında uzun zemin araştırmaları, laboratuvar deneylerini yaparken harcanan uzun mesailer, teknik güçlüğü olan projelerin üstesinden gelmişlik yer almaktadır.
GEOBOS’un, Geoteknik danışmanlık servisi verdiği bazı projeler aşağıda sunulmaktadır:
  • Ulaştırma Projeleri (Eskişehir Hafif Raylı Sistem, 12 km)
  • Toprakarme İstinat Duvarı Projeleri (60.000 m2 Geosentetik Donatılı İstinat Duvarları; ALOSBİ, Aliağa - İzmir)
  • Zemin İslahı Projeleri (300,000 m2 Dinamik Kompaksiyon Projesi, Aliağa - İzmir)
  • Zemin Islahı Projeleri (Sıvılaşmayı önleme amaçlı Jet-grouting projesi Roda Liman, Gemlik Bursa)
  • Heyelan Önleme Projeleri (Nizamiye 1 Binası Bakü, Azerbeycan)
  • Zemin Islahı Projeleri (Geçirimsizlik sağlama ve sıvılaşmayı önleme amaçlı Jet-grouting, Samsun AVM)